CDC Creative Design Centre adalah syarikat startup unjuran beberapa pensyarah kreatif dari UiTM Cawangan Perak. Syarikat CDC banyak berkolaborasi dalam kajian dan kandungan kreatif terkini. Produk kajian & patent dibawah CDC turut di komersilkan oleh Morezki Marketing And Resources.

www.creativedesigncentre.com.my