AKZ Resources Sdn. Bhd

AKZ Resources Sdn Bhd merupakan rakan strategik dalam projek berskala besar seperti projek sivil dan jentera berat. Mereka bekerjasama dalam membekalkan tenaga pakar dan profesional dalam bidang teknologi jentera berat dan teknologi telekomunikasi.

www.akzresources.com