CDC Creative Design Centre

CDC Creative Design Centre adalah syarikat startup unjuran beberapa pensyarah kreatif dari UiTM Cawangan Perak. Syarikat CDC banyak berkolaborasi dalam kajian dan kandungan kreatif terkini. Produk kajian & patent dibawah CDC turut di komersilkan oleh Morezki Marketing And Resources.

www.creativedesigncentre.com.my